Landmåling/Oppmåling/Utstikning og Geometrisk kontroll

Davvi Consult ble etablert i 1988, ble et AS i 2005.  Davvi Consult AS er Finnmarks eldste Geomatikkbedrift. Med hovedbase i Tana midt i Finnmark så er vi nærme plassert det meste i Finnmark og har derfor et stort dekningsområde.  Vi er i dag 2 ansatt, og arbeider innen landmåling over hele Norge.

 

 

 

 

 

dronen

 

3D-Tiff bilde av drone foto

3D-Tiff bilde av drone foto

 

 

 

 

Oppmåling – Stikning – Masseberegning – Vegplaner

Vi utfører alle typer av oppmåling og stikning av bygg og anlegg. Lang erfaring og oppdatert utstyr/programvare. Vi drifter det meste av GNNS/GPS maskinstyrings systemer. Masseberegning av veger og andre typer terrenginngrep, samt vegplanlegging. Dronen Aibotix X6 bruker vi ved terrengmodellering og kontroll av vegbygging.

Geometrisk kontroll

Geometrisk kontroll av utførte arbeider på bygg og anlegg. Dokumentasjon i sosi-format og etter beskrivelse.

Landmåling – Terrengmodeller

Ved hjelp av landmåling kan man samle inn terrengdata med Aibotix drone for etablering terrengmodeller/kotekart, beregne og sette ut merker for grenser og andre diverse markeringer. Lang erfaring i utsetting/innmåling og beregning av fastpunkter og passpunkter.

Kontakt Davvi Consult AS

Ta kontakt dersom du har spørsmål angående våre tjenester, priser eller annet.